Hoa kết trái

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Hoa cà tim tím.
Hoa mướp vàng vàng.
Hoa lựu chói chang
Đỏ như đốm lửa.

Hoa vừng nho nhỏ.
Hoa đỏ xinh xinh.
Hoa mận trắng tinh
Rung rinh trước gió.

Này các bạn nhỏ
Đừng hái hoa tươi.
Hoa yêu mọi người
Nên hoa kết trái.

Này các bạn nhỏ đừng hái hoa tươi.