Bài Hát: Đèn Xanh Đèn Đỏ

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

 

Ở mỗi ngã tư đường
Ta hay nhìn thấy đèn hiệu
Đèn báo cáo 3 màu:
Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Đèn xanh ta đi
Đèn vàng hãy chuẩn bị
Đèn đỏ ta dừng lại.

Nếu đi xe đạp ta hãy đi bên phải
Không đi song song hay đùa cợt giữa phố
Nếu ta đi bộ ta bước trên lề
Vui tung tăng trong khu vực cho người bộ hành

Hãy giữ gìn luật giao thông
Hãy giữ sạch môi trường
Hãy giữ gìn luật giao thông
Hãy giữ sạch môi trường